Share

Uslovi

ICAP pruža Findbiz usluge putem sajta www.findbiz.rs. Putem Findbiza, korisnik je u mogućnosti da (a) ima, u okviru pretplate, godišnji pristup poslovnim informacijama kao što je opisano ispod, (b) kupi sektorske studije o finansijskom okruženju.
Pravo ograničenog pristupa findbiz uslugama imaju svi korisnici veb sajta. Ovi korisnici mogu biti obavešteni o sadržaju findbiz usluga i neke od njih dobiti besplatno.
Pravo na potpun pristup i korišćenje usluga poslovnih informacija imaju oni klijenti koji su platili godišnju pretplatu/članarinu za primanje ovih usluga.
Pravo pristupa i korišćenja sektorskih studija imaju oni klijenti koji su platili naknadu za kupovinu sektorskih studija.

SERVIS POSLOVNIH INFORMACIJA

Prijavite se na findbiz usluge
Sve poslovne osobe mogu imati korist od pretplate na naše usluge poslovnih informacija koje se pružaju na našoj stranici www.findbiz.rs. Po povoljnoj ceni, oni dobijaju neograničen pristup i korišćenje naših proizvoda, dostupnih na našem sajtu, u periodu od godinu dana. Tokom godišnje pretplate,  pružene informacije se obnavljaju, ažuriraju i dopunjuju, tako da naši klijenti uvek imaju direktan, jednostavan i ekonomičan pristup trenutnim komercijalnim i finansijskim informacijama.

Usluge poslovnih informacija za finbiz korisnike:
Informacije o 1.000.000 grčkih i istočnoevropskih kompanija (Rumunije, Bugarske i Srbije)
To je baza podataka koja sadrži informacije i profile u različitim pravnim formama, kao što su akcionarsko drustvo, drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, itd. Ova baza podataka omogućava korisnicima da kombinuju kriterijume pretrage kompanija, kao što su poštanski kod, oblast delatnosti i prodaje, tako da su u mogućnosti da kreiraju sopstvenu listu kompanija.

Objavljeni  balansi
(dostupno samo za grčke kompanije)
To je baza podataka koja sadrži:
Balanse stanja I finansijske izjave kompanija
Konsolidovane bilanse stanja I finansijske izjave kompanije
Ovi finansijski podaci odnose se na fiskalne godine od 1997, a prikazani su u obliku u kojem su bili objavljeni  u dnevnoj finansijskoj štampi.
Možete tražiti bilanse stanja i finansijske podatke određene kompanije, koristeći sledeće kriterijume:

Ime kompanije
PIB
ICAP kod
Registracioni ID kompanije
Grupa delatnosti  po ICAP-u
Delatnosti  po NACE
Zaštiti znak

Takođe možete:
Izračunati ključne indikatore
Povezati glavnu kompanije grupe sa konsolidovanim bilansom
Imati pristup balansima iz prošle finansijske godine
Odštampati sve prethodno

Biznis konekcije
Ovo je poseban odeljak koji omogućava našim korisnicima da listaju sami oglase ponude i tražnje proizvoda i usluga. Na ovaj način, možete lako promovisati sopstvene proizvode i usluge ili možete potražiti one za koje ste zainteresovani.

SEKTORSKE STUDIJE
To su studije finansijskog okruženja, koje analiziraju strukturu, razvoj i perspektive različitih sektora grčke ekonomije.

ZADUŽENJA I PRISTUP

Pretplata za usluge poslovnih informacija
Godišnja pretplata, uključujući I sve prethodno navedene usluge poslovnih informacija kroz www.findbiz.rs zajedno sa štampanim izdanjem Grčkog finansijskog direktorijuma, iznosi 550 evra plus pdv. Godišnji period počinje na dan kada ICAP pošalje klijentu njegovu ličnu lozinku.

Cene sektorskih studija
Cene svake analizirane sektorske studije na grčkom ili bugarskom jeziku je 576 -670 evra, uključujući i pdv.
Cena sažete sektorske studije na engleskom jeziku je 590 evra, uključujući i pdv.

Plaćanje i pristup
Naknada za pretplatu ili cena sektorske studije može biti plaćena elektronski korišćenjem VISA ili MASTERCARD kreditne kartice bilo koje banke ili VISA Electron debitnom karticom. Klijent popunjava svoje podatke kao što je navedeno na www.findbiz.rs za izdavanje fakture, nakon toga ubacuje podatke sa svoje kreditne kartice u posebnu bezbednu lokaciju za transakcije na našem sajtu. Nakon 24 časa od prihvatanja podataka sa kartice, klijent dobija svoju elektronsku lozinku za www.finfbiz.rs za pružanje usluga poslovnih informacija. Što se tiče kupovine sektorskih studija, klijenti imaju mogućnost da pristupe i da sačuvaju sektorske studije na svoj lični računar, u roku od 30 minuta od prijema elektronskog plaćanja.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Klijent ima pravo da odustane od findbiz ugovora, bez ikakvog razloga, u roku od
četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma prijave ili kupovine sektorskih studija i relevantnog zaduženja kreditne kartice, pod uslovom da do ostvarivanja prava o odustajanju nije nastavio korišćenje svoje lozinke, koju je bio dobio od ICAP-a kao pretplatnik na usluge poslovnih informacija, niti korišćenje pristupa sektorskim studijama.

Kliknite ovde da preuzmete primerak izjave o odustajanju (pogledajte drugi prilog).

PRESTANAK UGOVORA

Klijent, bez obzira na prethodno objašnjeno pravo na odustajanje, nema pravo da krši findbiz ugovor o uslugama, osim u slučaju da ICAP nije ispunio svoju obavezu o relevantnim uslugama. Klijent potvdrđuje da je nakon dobijanja lozinke za findbiz sajt I po koriščenju iste, čak I samo jedanput, već primio usluge I proizvode ICAP-a. U ovom slučaju, ugovor se ne može ukinuti iz bilo kog razloga osim zbog neizvršenih ugovornih obaveza od strane ICAP-a.

USLUGE KLIJENTIMA  
Sve dok je www.findbiz.rs u funkciji, nudimo podršku klijentima i korisnicima findbiz usluga, uključujući i i odgovore na pitanje ili žalbe. Daklem molimo Vas da se obratite našim konsultantima radnim danima od 9 do 17 časova putem telefona +381 11 3219423 ili faksa +381 11 3188033, ili putem mejla icap@icap.rs.

VLASNIŠTVO PROIZVODA - PRAVA
ICAP ima potpuno vlasništvo nad proizvodima koji su predmet findbiz usluga. Korisnici i klijenti sajta www.findbiz.rs imaju pravo da koriste ponuđene usluge samo za sopstvene ili unutrašnje potrebe i u obavezi su da neće proslediti sadržaje ovih proizvoda trećim licima, delimično niti u celini.

ODGOVORNOST

Što se tiče sadržaja findbiz usluga, komercijalne i finsansijske informacije pružene od strane ICAP-a  mogu imati nedostatke ili nepravilnosti, zbog prevelikog obima, potrebnog vremena za njihovu obradu, njihovo izvlačenje iz štampe i publikacija, koje nije uvek moguće unakrsno proveriti. Korisnik i klijent findbiz usluga prihvata ovu mogućnost, što je i preduslov za zaključivanje ugovora za pružanje usluga. Zbog prirode sadržaja ovih usluga, ICAP nije u poziciji da garantuje potpunost,aktuelnost i potpunu tačnost informacija, ali ICAP snabdeva svoje klijente alatom koji se može koristiti sa drugim faktorima u procesu odlučivanja. Dakle, ICAP ne odgovara za koriščenje i evaluaciju pruženih usluga u ime klijenata, osim u slučaju prevare ili teškog nemara, a u svakom slučaju ograničena je vrednost findbiz ugovora o uslugama.
Što se tiše rada veb sajta www.findbiz.rs, ICAP je odgovoran za eventualne neispravnosti i privremeni prekid korisničkog servisa, samo iz razloga prevare ICAP-a ili teškog nemara. U svakom drugom slučaju, privremenog ili nepravilnog rada veb sajta, uključujući i više sile, ICAP ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve zahteve, žalbe ili štete. 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA (Zakon 2472/1997 i zakon 3471/2006)
ICAP čuva arhivu sa podacima o korisnicima veb sajta www.findbiz.rs i klijentima u cilju dokazivanja o komercijalnoj transakciji. ICAP će koristiti ove podatke samo kako bi pokrio svoje unutrašnje potrebe, bez da ih prenese, delimično ili potpuno, trećim licima, osim ako je to dozvoljeno ili nametnuto zakonom.
Klijentov unos podataka na www.findbiz.rs za usluge ICAP-a se takođe smatra kao saglasnost klijenta na obradu njegovih podataka u svrhu završavanja željene transakcije, a klijent ima pravo pristupa svojim podacima prigovora na obradu istih.
ICAP će koristiti klijentove kontakt podatke, na primer mejl adresu i broj faksa za direktne potrebe promocije sličnih proizvoda ili usluga, osim ako klijent ne izjavi mejlom (icapsales@icap.rs), faksom (+381 11 3188033) ili poštom  ICAP GROUPA, Omladinskih Brigada 90v, 11070 Beograd, odeljenje za korisničku podršku) da ne želi da se njegovi elektronski podaci prikupljaju i koriste u gore navedene svrhe.

BEZBEDNOST
Za bezbednost podataka tokom rada sajta www.findbiz.rs, koristi se SSL (Secure Sockets Layer) protokol  128 bita enkripcije koji se smatra najmoćnijim za zaštitu online komercijalnih transakcija. Na ovaj način, svi podaci koji se unose od strane korisnika, kao što su ime i prezime, naziv firme, adresa, prodaja proizvoda, podaci sa kreditne kartice, su šifrovani, tako da se ne mogu čitati ili menjati u toku njihovog prenosa na internetu.
SSL protokol je globalni standard na internetu za sertifikaciju sajtova i za šifrovanje podataka između veb korisnika i veb servera. Tokom šifrovane SSL komunikacije, sve informacije koje se prenose između klijenta i servera su šifrovane i dekodirane specijalnim softverima tako da su svi podaci zaštićeni prilikom transkacije.
Sve informacije poslate korišćenjem SSL protokola su, štaviše, zaštićene mehanizmom koji odmah proverava da li su podaci izmenjeni tokom transakcije.

Winbank Paycenter – Piraeus banka
Winbank Paycenter, sigurna platforma za elektronsko plaćanje preko winbanke, omogućava obavljanje elektronskih transakcija prilikom kupovine proizvoda ili usluga koriščenjem Visa / MasterCard kreditne kartice i Visa Electron debitne kartice.

Winbank centar za plaćanje ima sledeće karakteristike:

Visoka dostupnost i pozdanost
Backup i process oporavka
Šifrovana komunikacija (SSL 128 bit)
Trusted Third Party sertifikacija (Verisign)
Konstantna funckija  24x7, 365 dana u godini
Kompatibilnost sa bilo kojom tehnološkom i razvojnom platformom elektronske prodavnice (Microsoft, UNIX, etc)
Povećana bezbednost kroz upotrebu verifikacionog koda kartice (CVV2)
Garantovana bezbednost transakcije u saradnji sa međunarodnim organizacijama VISA i MasterCard.

Upotreba kolačića (Cookies)
Sajt www.findbiz.rs sadrži kolačiće, tačnije tekst – fajlove preko kojih ICAP-ov server prepoznaje korisnikov računar. Kolačići se čuvaju u računaru korisnika u cilju postizanja ili olakšavanja prenosa komunikacije između korisnika i elektronske komunikacione mreže.
Kolačići beleže samo delove sajta koje je korisnikov računar posetio prilikom pretraživanja. Korisnik može podesiti parametre svog računara kako bi prihvatio postojanje kolačića, bio obavešten kada kolačić nastaje ili da odbije instalaciju kolačića. U slučaju da korisnik nije podesio svoj računar da odbije kolačić, on može posetiti naš sajt anonimno dok ne postane pretplatnik. 

Zahtevi
Za pretraživanje findbiz sajta potreban je Internet Explorer 5.5 (ili najnovija verzija) ili Mozilla Firefox 3.0.

Copyright © 2008-2020 ICAP GROUP. All rights reserved