Share

Registracija pretplatnika

Molimo izaberite pretplatu koju želite.
Po završetku Vaše porudžbine, potvrda će biti poslata na Vaš email. Vaša pretplata će biti aktivirana u naredna 2 radna dana i primiće te drugi email sa Vašim akreditivima (korisničko ime i lozinka).
Za više informacija kontaktirajte nas na +381 11 32 19 43, customercare@icap.rs.
Izbor pretplate
Informacije o pretplatniku
Plaćanje
Poručite
Izaberite pretplatu
Osnovni findbiz paketi pretplate
e-paket
€ 360,00*
Findbiz godišnja online pretplata
*  Cenovnik za više od jedne licence po korisniku
Licenca po korisniku Cena po korisniku
Od 2 do 5

€ 300,00

Od 6 do 30

€ 250,00

Od 31 do 49

€ 210,00

Više od 50

€ 190,00        

Premium
Ukoliko želite da dobijete pristup Premium pretrazi i mogućnost preuzimanja lista, molimo da, pre odabira jedinica koje želite da kupite, izaberete Findbiz paket.
Premium 500
€ 206,00
Mogućnost preuzimanja 500 jedinica (1 jedinica= 1 žig)
Premium 1000
€ 360,00
Mogućnost preuzimanja 1000 jedinica (1 jedinica= 1 žig)
Premium 2000
€ 660,00
Mogućnost preuzimanja 2000 jedinica (1 jedinica= 1 žig)

Ukoliko Vam je potrebna pomoć, kontaktirajte nas:

Korisnička služba


Tel: +381 11 3219435
Fax: +381 11 3188033
Email:findbiz@icap.rs
Ponedeljak-Petak: 9:00 - 17:00

Plaćanje
Vaša uplata sa kreditne kartice se vrši preko Piraeus banke.


Ako želite da vaš zahtev bude offline, kontaktirajte naše odeljenje za podršku kupcima, na telefon: +381 11 321943 ili e-mail: customercare@icap.rs

Hvala Vam.
Copyright © 2008-2020 ICAP GROUP. All rights reserved