Share

Korisnička podrška

Ako su Vam potrebne dodatne informacije ili podrška tokom korišćenja findbiz usluga, molimo Vas da nas kontaktirate:


Korisnička podrška

Telefon: (+381) 11 3219435
Faks: (+381) 11 3219 410
Email: customercare@icap.rs
Radno vreme: Ponedeljak – Petak  9:00 - 17:00 časova

Copyright © 2008-2020 ICAP GROUP. All rights reserved